Made by HILETEK Bt. Villamos tervezési területeink bemutatása Villámvédelemi tervezés Ugrás az elérhetőségekre
E.ON Hungária Zrt. és leányvállalatai területére tervezői minősítéssel rendelkező vállalkozás Ugrás a kezdőlapra HILETEK Bt. adatai Villámvédelmi tervezés és felülvizsgálat A technológia fejlődése következtében egyre bo- nyolultabb és összetettebb berendezéseket / há- lózatokat hozunk létre, amelyek észrevétlenül az életünk  részévé  válnak.  Egy  előre  nem  látott "elektromos" esemény a berendezéseink tönkre- meneteléhez  vezethet,   amely   a   berendezés meghibásodásán  túl  az  általa  elérhető  anyagi haszon kiesését is jelentheti (elég, ha  csak  arra gondolunk, hogy egy számítógép  meghibásodá- sa milyen károkat okozhat). Ilyen  jellegű  meghi- básodást  okozhat  egy  villám   becsapása   egy épületbe, de akár egy "hálózaton érkezett" túlfe- szültség is. A villámcsapás nem csak a berendezéseinket teheti  tönkre,  de  az  épület  fizikai  károsodását  is okozhatja (a legrosszabb eset az épület leégése). Mára már a villámvédelem "önálló" szakterületté nőtte ki magát és teljes bizonyossággal kijelenthető, hogy  egy  jól  megtervezett  villámvédelem  a villám becsapásának káros hatásait jelentősen képen csökkenteni. Természetesen egy jól  megter- vezett villámvédelemnél is következhetnek be káresemények, mivel 100 %-os  védelem  tervezése nem minden esetben gazdaságos. Vállalkozásunk  tervezője  rendelkezik  az   MSZ EN 62305-ös  szabvány  szerinti   Villámvédelmi szaktervezői vizsgával, amely alapján képes és  jogosult  vállalkozásunk  a   kor   legmaga- sabb műszaki színvonalán elkészíteni a vil- lámvédelmi  szakterveket.  Természetesen  a régi MSZ 274-es  szabvány  alapján  is  végzünk villámvédelmi tervezéseket, amíg azt a  hatályos OTSZ engedi. A villámvédelmi tervesések  során egyeztetünk  a  szakági   tervezőkkel,   illetve   a Megbízóval, és azok alapján dolgozzuk ki a min- den részletre kiterjedő villámvédelmi tervet. Pdf formátumban letölthető villámvédelmi tervrajzok: Siófok, Arany J. u. 23. szám alatti "A" épület villámvédelmi rajza Fehérvárcsurgó, Alcufer SHREDDER fémdaráló gép kiszolgáló épület villámvédelmi rajza Székesfehérvár, Zichy udvar társasház villámvédelmi rajza Villámvédelmi felülvizsgálatok: Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a jól elkészített villámhárítót jogszabályokban meghatá- rozott időközönként felül kell vizsgáltatni (természetesen arról nem is beszélve, hogy ez elkészülte után is kötelező). Villámvédelem szabványossági felülvizsgálatának gyakoriságát a 28/2011. (IX.6.) BM rendelet határozza meg (OTSZ). A és B tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségekben és szabad tereken legalább 3 évenként. C tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségekben és szabad tereken legalább 6 évenként. D és E tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségekben és szabad tereken legalább 6 évenként felül kell vizsgálni. Annak érdekében, hogy ne érjék váratlan megle- petések és  még  a  jogszabályi  előírásoknak  is meg tudjon  felelni,  egyedi  megbízások  alapján vállaljuk villámvédelmi  felülvizsgálatok  elvégzé- sét. A  felülvizsgálatok   elvégzéséhez   rendelkezünk mind a "régi" (MSZ 274-es) és  az  "új"  (MSZ EN 62305-ös) szabvány szerinti  felülvizsgálói  enge- déllyel. A felülvizsgálatokról minden esetben jegyzőköny- vet készítünk. Az általunk készített villámvédelmi terv alapján megvalósuló villámvédelmek felülvizs- gálatát elvi okokból nem vállaljuk. Vezetékes: 06-22-304617 Műszaki: 06-30-7249804 8000 Székesfehérvár, Komjáti u. 1/A hiletek@hiletek.hu Kapcsolat Elérhetőség Villámvédelemi tervezés